Veri Madenciliği Nedir ?

Veri Madenciliği Nedir ?

Veri madenciliği büyük ölçekli verilerin arasından, faydalı bilgiye ulaşmak için yapılan filtreleme işlemine verilen addır. Toplanan büyük bilgilerin içerisinden işe yarar bilgilerin toplanması ve ilerisi için tahmin yapabilmeyi sağlayacak bilgilerin bilgisayar programı kullanarak aranması olarak tanımlanabilir.

 

Veri Madenciliği ve Yapay Zekâ

Sosyoloji ve psikoloji gibi sosyal bilimler insanı anlamaya çalışırken teknoloji ve bilişim uzmanları yapay zekâ ile insanları anlamaya ve kodlamaya başladı. Yapay zekanın tam bir tanımı yapılmamakla birlikte her alanda yapay zekâ sistemleri karşımıza çıkmaktadır. İnsan üstü bir sistem ile internette paylaşımlarımızı analiz ediyor.

 

Verilerin İşlenmesi ve Kullanılması

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte internet kültür makinesi haline geldi. Her kesime ait kitlelerin bilgileri, alışkanlıkları, tüketim davranışları ve özel hayatlarıyla ilgili birçok bilgiyi barındırır hale geldi.  Her ne kadar insanlar gruplara ait olsalar da kişiye has verileri de internette yer alır. İnternet sadece bu bilgileri saklamaz aynı zamanda şirketlere ve kurumlara bu verilerin aktarılmasını sağlar. Veri aktarılması potansiyel müşterilere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu verilerin aktarılması ve ayıklanması işlemine veri madenciliği olarak adlandırılır. Milyonca veri arasından şirketlerin ve kurumların geleceğe yönelik tahmin yapmalarını sağlayacak verilerin ayıklanarak, istatistikleri oluşturmaya yarar. Şirketlerin ve kurumların geleceklerine yönelik stratejilerini ve planlarını oluşturmalarını sağlar.

Kişilerin cinsiyet, yaş, harcamaları, zevkleri, alışkanlıkları ve benzeri birçok alışkanlığı ilgili veriler toplanır. Bunların yanında yeni çıkan ürünlerin, pazarlama ve bankacılık stratejilerin verimlilik oranları da test edilir.

 

Veri madenciliğinin kullanılma nedenleri;

- Mevcut müşterileri tanımlamak.

- Müşteri bölümleme yapabilme.

- Müşteri davranışlarının modellerini oluşturabilme.

- Rekabet koşullarına dayanabilme.

- Müşterilerine uygun satış politikası belirleyebilmeyi sağlar.

 

Veri Madenciliği Kullanım Alanları

Veri madenciliği çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Veri madenciliği birçok sektör için büyük pazar ve ilerleme imkânı barındıran ve gerçek anlamda maden kaynağıdır. Pazarlama, bankacılık, sigorta ve reklam sektörlerinde daha çok kullanılıyor gibi düşünülse de her sektör veri madenciliğini kullanmaktadır. Veri madenciliği her alanda pazarlama ve satış imkânı sağlarken firmaların büyümesine hızlı katkılar sağlar. İnternetten yararlanan her firmaya altın madeni olur.