PHP Kodu ile Mail Gönderme

Anasayfa - Blog

PHP Kodu ile Mail Gönderme

Merhabalar, bugün PHP'de mail göndermeyi anlatacağım. 

Gerekli dosyaları buradan indirebilirsiniz: Tıkla İndir

PHP KODU 

if(isset($_POST['adi']) && isset($_POST['email']) && isset($_POST['telefon']) && isset($_POST['konu']) && isset($_POST['mesaj'])) {

//burada hangi bilgileri istiyorsak o alanların nameleri yazıyoruz. Ve burada o alanlara veri girilmiş mi onun kontrolünü yapıyoruz.
function epostakontrol($email){if (filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){return 1;} else {return 0;}} 
$gelen_mail = $_POST['email']; $mail_kontol=epostakontrol($gelen_mail);                        
if(empty($_POST['adi']) || empty($_POST['email']) || empty($_POST['konu']) || empty($_POST['telefon'])  || empty($_POST['mesaj'])) 
//burada istediğimiz alanların namelerini boş mu dolumu kontrolü yapıyoruz. Eğer boş işe ekrana böyle mesaj veriyoruz;
{
  echo '
    
   Lütfen Boş Yer Bırakmayın.  
   

';

                        
                        
else if($mail_kontol == "0"){echo '
    
// buradan textteki emaili kontorl ediyoruz örneğin ilter@ilter.com değil ise eposta yanlış bilgisi veriyor.
    Lütfen e-posta adresini doğru girin.  


';}                     
else
{
include 'class.phpmailer.php'; // mail göndermek için gerekli dosya yolunu belirtiyoruz
$mail = new PHPMailer();
$mail->IsSMTP();
$mail->Host = 'host'; // sunucu mail host bilgisi
$mail->Port = 465; // sunucu mail port bilgisi genelde sabittir
$mail->SMTPAuth = true;
$mail->SMTPSecure = 'ssl';
$mail->Username = 'mail'; // sunucudan kurduğunuz mail adresi
$mail->Password = 'sifre';// sunucudan kurduğunuz mailin şifresi
$mail->SetFrom($mail->Username, $_POST['adi']);
$mail->AddAddress('info@ilterwebtasarim.com', 'İlter Web Tasarım’); // bilgi hangi maile gidicek ise onun bilgileri
$mail->CharSet = 'UTF-8';
$mail->Subject = $_POST["adi"];// konu adını buradan belirliyoruz. 
$mail->MsgHTML('
İsim:'.$_POST["adi"].'
    // burada adi alanından çektiğimizi isim: girilen isim şeklinde gönderiyoruz.                        
E-mail:'.$_POST["email"].'
// burada email alanından çektiğimizi e-mail: girilen e-mail şeklinde gönderiyoruz.
Telefon:'.$_POST["telefon"].'
// burada girilen telefon numarasını  telefon: girilen telefon numarası şeklinde gönderiyoruz
Konu:'.$_POST["konu"].'
// burada girilen konuyu konu:girilen konu şeklinde gönderiyoruz
Mesaj:' .$_POST["mesaj"]. '
'); // burada girilen mesajı mesaj: girilen mesaj şeklinde gönderiyoruz
if($mail->Send()) 
// burada mail adresine veri gitti mi diye kontrol ediyoruz eğer gitti ise ekrana mesaj veriyoruz                
{ echo 
                    
'
        
 Mesajınız başarıyla gönderildi.  
    


                
;} 
                    
// mail gitmediyse burada hata mesajı veriyoruz                
else { 
                    
echo '
    
                    
 Mesaj gönderirken bir hata oluştu ve girmiş olduğunuz bilgiler alınamadı.  
                    


'. $mail->ErrorInfo;  
 }
                    
                    
}}
?>

 

HTML KODU


 

<code></code>


Yorum Yapabilirsiniz.

E-posta mailiniz gizli kalacaktır.*

İyi görünüyor!
Lütfen isminizi giriniz.
İyi görünüyor!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
İyi görünüyor!
Lütfen yorumunuzu giriniz.