Site hata kodları nedir? Hangi kod ne anlama geliyor?

Anasayfa - Blog

Site hata kodları nedir? Hangi kod ne anlama geliyor?

Site hata kodları nedir? Hangi kod ne anlama geliyor? Web sitelerinde bazı sorunlarda karşımıza çıkan hata kodlarının bazılarının anlamını bilsek de bazıların anlamını bilemiyoruz. Sizin için bu yazımızda web sitelerinde çoğunlukla karşımıza çıkan hata kodlarını sizler için birleştirdik. İşte web sitelerinde çoğunlukla karşılaştığımız hata kodları….
    
1,2,3,4, ve 5 ile başlayan kodların genel anlamları

500 ile başlayan HTTP durum kodları sunucu hatası olduğunu bildirir.

400 ile başlayan HTTP durum kodları istemci hatası olduğunu belirtir

300 ile başlayan HTTP durum kodları yeniden yönlendirme yapıldığının göstergesidir. (Bkz. 
301 yönlendirmesi.)

200 ile başlayan HTTP durum kodları başarı ile siteye erişim sağlandığını belirtir.

100 ile başlayan HTTP durum kodları bilgilendirir.

HTTP Server Durum / Hata Kodları ve Anlamları

507 Insufficient storage
505 HTTP Version not supported / HTTP versiyonu desteklenmiyor
504 Gateway Timeout
503 Hizmet Yok
502 Geçersiz Ağ Geçidi
501 Uygulanmamış
500 Internal Server Error
451 Unavailable For Legal Reasons / Yasal nedenlerle gösterilemiyor
424 Method failure
423 Locked
422 Unprocessable entity
417 Expectation failed
416Requested range unsatifiable
415 Unsupported Media Type / Desteklenmeyen medya türü
414 Request-URI Too Long
413 Request Entity Too Large
412 Precondition Failed
411 Length Required
410 Gone / Bak
409 Conflict (Hatlar) / Çakıştı, Çakışma
408 İstek zaman aşamına uğradı
407 Proxy Sunucuda login olmak gerekli
406 Not Acceptable / Kabul Edilemez
405 Method Not Allowed / İzin verilmeyen Metod
404 Not Found / Sayfa Bulunamadı
403 Forbidden / Yasaklandı
402 Payment Required / Ödeme Gerekli
401 Unauthorized / Yetkisiz: İstek için kimlik doğrulaması gerektiğini belirtir.
400 Bad Request / Kötü İstek: İstek hatalı (isteğin yapısı hatalı) olduğu belirtilir.
307 Temporary Redirect / Geçici olarak yeniden gönder: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir.
305 Use Proxy / Proxy Kullan: Sunucu tarafından döndürülen proxy kullanılması gerektiği belirtilir.
304 Not Modified / Güncellenmedi: İstenilen kaynakta daha önce yapılan istekten beri herhangi bir değişikliğin olmadı belirtilir ve içerik gönderilmez.
303 See Other / Diğerlerine Bak: Farklı bir kaynağa GET yapılması gerektiğini belirtir.
302 Moved Temporarily / Geçici Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı değil geçici olarak başka bir kaynağa yönlendirir. Kaynağın ana adresi değişmemiştir.
301 Moved Permanently / Kalıcı Taşındı: Bir kaynağın (veya sayfanın) kalıcı olarak başka bir yere taşındığını bildirir ve o yere yönlendirme sağlar.
300 Multiple Choices / Çok Seçenek: Sunucuda isteğe göre birden fazla seçenek olduğunu bildirir. Sunucu seçeneği kendisi seçebilir veya seçenek listesini görüntüleyebilir.
210 Content Different / Farklı İçerik
207 Multi-Status / Çok-Statü
206 Partial Content / Kısmi İçerik: GET için kısmi içerik (içeriğin bir belirli bir parçası) başarılıyla döndürülmüştür.
205 Reset Content / İçeriği Baştan al: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir. Ancak içerik temizlenecektir (örneğin bir web formunda doldurulan bilgiler).
204 No Content / İçerik Yok: İstek başarılı alınmış ancak geri içerik döndürülmemektedir.
203 Non-Authoritative Information / Yetersiz Bilgi: Sunucu isteği başarılı işledi, ancak başka kaynakta olabilecek bilgi döndürmektedir.
202 Accepted / Onaylandı: Sunucu isteği kabul etti ancak henüz işlemedi.
201 Created / Oluşturuldu: İstek başarılı olmuş ve sunucuda yeni bir kaynak yaratılmıştır.
200 OK / Tamam: İstek başarılı alınmış ve cevap başarılı verilmiştir.
102 Processing / İşlem
101 Switching Protocols / Anahtarlama Protokolü: Sunucu, istemciden aldığı protokol değiştirme isteğine uyacağını belirtmektedir
100 Continue / Devam: İsteğin başarı ile alındığını belirtilir.


Yorum Yapabilirsiniz.

E-posta mailiniz gizli kalacaktır.*

İyi görünüyor!
Lütfen isminizi giriniz.
İyi görünüyor!
Lütfen geçerli bir e-posta adresi girin.
İyi görünüyor!
Lütfen yorumunuzu giriniz.